Anunt proiect ”Extindere statie de epurare existent (marire capacitate)”

Anunt proiect ”Extindere statie de epurare existent (marire capacitate)”

SC FABRICA DE LAPTE BRASOV SA, titular al proiectului ”Extindere statie de epurare existent (marire capacitate)”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare, pentru proiectul ”Extindere statie de epurare existent (marire capacitate)” propus a fi amplasat in Halchiu, Dn 13, km 10+800, judetul Brasov.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov , str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi, intre orele 08:00-16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet apmbv.anpm.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Decizia de incadrare se va emite dupa cele 5 zile de la data publicarii anuntului de titular, dupa cele 8 zile de la mediatizarea deciziei de catre APM Brasov si in lipsa comentariilor/observatiilor (la proiectul de incadrare) din partea publicului.